Por que monitorar morcegos?

Os morcegos, ou tamén denominados quirópteros, son o segundo grupo máis diverso de mamíferos despois dos roedores. Presentan unha infinidade de adaptacións únicas (mamíferos voadores, presentan  ecolocalización, viven moitos anos a pesar do seu tamaño, …) o que lles converte nuns animais fascinantes.

En Galicia, existen máis especies de morcegos (de momento unhas 23 que se coñezan) que de roedores (17 especies). O seu éxito radica na falta de competidores xa que son practicamente os principais consumidores nocturnos de insectos. Pero, desafortunadamente, este éxito dista bastante da realidade. O estado de conservación deste grupo de mamíferos tan peculiar é desolador. Todas as especies españolas atópanse nalgunha categoría de conservación dentro dos distintos Catálogos de Especies Ameazadas, Directivas Europeas de protección ou nas Listas Vermellas. E as principais ameazas son todas de orixe antrópico:

  1. Molestias e destrución de refuxios (sendo os refuxios aquelas zonas que utilizan para salvagardarse).
  2. Bioacumulación de insecticidas e/ou pesticidas.
  3. Perda do seus hábitats.
  4. Desafortunada fama (mitos e lendas de orixe popular).
  5. ...

QuiroRios.png Logo_GEAS.jpg image.png 1trns_copia_Red.png LATELA.jpg logo_quiropters.jpg Galanthus_LogoHeader.jpg quirorius_0.jpg

2018 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos